10 sep 2013

Omzet schoonmaakbedrijven in 2e kwartaal gestegen


In het tweede kwartaal van 2013 hebben de schoonmaakbedrijven meer omzet behaald, namelijk 2,6%, dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit de Monitor schoonmaakbranche van het CBS. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2012 was het aantal faillissementen nagenoeg gelijk en is er minder vraag naar personeel in de schoonmaakbranche.

 

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat ondernemers in de schoonmaakbranche minder negatief oordeelden over het economisch klimaat en de werkgelegenheid dan in het tweede kwartaal. De vooruitzichten voor het derde kwartaal zijn wat somberder. Per saldo verwachten meer ondernemers een daling van de omzet en een afname van de personeelssterkte.

Omzetstijging
De omzetstijging van 2,6% die de schoonmaakbedrijven realiseerden in het tweede kwartaal van 2013, betekent het vierde kwartaal op rij dat de omzet toenam. Deze toename wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door de omzetstijging van bedrijven die zich toespitsen op de industriële reiniging. De omzet van bedrijven die zich bezighouden met interieurschoonmaak steeg ook, maar minder. De schoonmaakbranche deed het beter dan de totale zakelijke dienstverlening; die omzet steeg licht met 0,3%.

Prijsstijging
De  prijzen van de schoonmaakdiensten stegen in het tweede kwartaal van 2013 met 2,0% ten opzichte van een jaar eerder. De prijsstijging is de afgelopen 2,5 jaar vrij constant. Prijsontwikkelingen in de schoonmaakbranche worden vooral veroorzaakt door indexatie op basis van loonsverhogingen in de cao.

Faillissementen
In het tweede kwartaal van 2013 was het aantal uitgesproken faillissementen nagenoeg gelijk aan dezelfde periode een jaar eerder. Er gingen in het tweede kwartaal 25 bedrijven in de branche van de schoonmaakbedrijven, hoveniers en dergelijke failliet. Over heel 2012 gingen er 106 bedrijven over de kop.

Personeel
De werkgelegenheid in de schoonmaakbranche was in het tweede kwartaal van 2013 iets slechter dan in dezelfde periode een jaar eerder. Met 1700 openstaande vacatures was er minder vraag naar schoonmaakpersoneel dan in het tweede kwartaal van 2012. Wel is er iets meer beweging in de arbeidsmarkt. Er waren in het tweede kwartaal 1000 nieuwe vacatures en 1000 vervulde vacatures meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Vooruitzichten
Uit de conjunctuurenquête Nederland blijkt dat het aantal ondernemers in de schoonmaakbranche dat vindt dat het economisch klimaat is verslechterd, is afgenomen. Per saldo ervoer een derde van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het tweede kwartaal van 2013. De personeelssterkte nam per saldo bij 11% van de bedrijven in de schoonmaakbranche af. Een kwartaal eerder was dit saldo veel groter (30%). Over de orderpositie in het tweede kwartaal van 2013 waren de ondernemers ook iets minder negatief. Per saldo beoordeelde een kwart van de ondernemers deze als (te) klein.

De verwachtingen van ondernemers zijn voor het derde kwartaal van 2013 weer wat somberder. Per saldo 15% van de ondernemers verwacht een verdere verslechtering van het economisch klimaat. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers ook negatief gestemd. De personeelssterkte zal naar verwachting bij per saldo 23% (van de ondernemingen) afnemen. De ondernemers zijn daarmee pessimistischer gestemd dan in de voorafgaande twee kwartalen.

Ook de omzetverwachting voor het derde kwartaal van 2013 in de schoonmaakbranche is negatief, per saldo verwacht 21% een afname. Dit is slechter dan de afgelopen kwartalen. Daarbij verwachten de ondernemers nagenoeg geen veranderingen in hun tarieven door te voeren.

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.

(Bron: Schoonmaakjournaal / CBS)