14 jun 2013

Omzet schoonmaakbranche stijgt met 1,8% in 1e kwartaal


De schoonmaakbedrijven in het eerste kwartaal van 2013 meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bijna de helft van de ondernemers in de schoonmaakbranche ervoer een verslechtering van het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013. Voor het tweede kwartaal zijn de verwachtingen van de ondernemers minder negatief: de ondernemers verwachten een toename van hun omzet.

De omzet van de schoonmaakbedrijven nam in het eerste kwartaal toe met 1,8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is het vierde kwartaal op rij dat de omzet van de schoonmaakbedrijven is toegenomen. In het eerste kwartaal van 2013 lagen de prijzen van de schoonmaakbedrijven 2,6% hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De stijging is iets groter een kwartaal eerder. De totale zakelijke dienstverlening laat een omzetdaling zien van 0,6% ten opzichte van een jaar eerder.

Enquête
Uit de conjunctuurenquête Nederland blijkt dat het aantal ondernemers in de schoonmaakbranche dat vindt dat het economisch klimaat is verslechterd, verder is toegenomen. Per saldo ervoer 42% van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013. De personeelssterkte nam per saldo bij 30% van de bedrijven in de schoonmaakbranche af. Dit saldo is sterk toegenomen vergeleken met voorgaande kwartalen. Over de orderpositie in het eerste kwartaal van 2013 waren de ondernemers ook veel negatiever. Per saldo beoordeelde 31% van de ondernemers deze als (te) klein.

(Bron: CBS / Schoonmaakjournaal)